MILJØ PROJEKTER
MILJØ PROJEKTER

MILJØ PROJEKTER
MILJØ PROJEKTER

MILJØ PROJEKTER
MILJØ PROJEKTER

MILJØ PROJEKTER
MILJØ PROJEKTER

1/6

Miljøsager.
PCB og skimmel renovering af almene boliger.
PCB afrensning af facadeelementer af beton.
Bly, PCB, Asbest renovering af flere skolebygninger.